NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Lokomotywy spalinowe LOTOS Kolei będą modernizowane w Newagu

Na zle­ce­nie LOTOS Kolej, Newag  zmo­der­ni­zuje loko­mo­tywy SM42 do typu 6Dg. Jest to pierw­sza moder­ni­za­cja loko­mo­tyw spa­li­no­wych jaką nowo­są­decka firma wykona […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x