NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Pierwsze pojazdy Impuls już w barwach ŁKA

W fir­mie Newag w Nowym Sączu trwa pro­duk­cja czte­rech pierw­szych pocią­gów Impuls II dla Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Pudła pojaz­dów są już […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x