NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Lokomotywa Griffin prowadziła wagony PKP IC

Pre­zen­tu­jemy Pań­stwu mate­riał fil­mowy zre­ali­zo­wany pod­czas jazdy prób­nej loko­mo­tywy Grif­fin wraz ze zmo­der­ni­zo­wa­nymi wago­nami PKP Inter­city. Jazda próbna, pod­czas której […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x