NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Zbigniew Konieczek Honorowym Obywatelem Miasta Nowego Sącza

Pre­zes Zarządu NEWAG SA Zbi­gniew Konie­czek otrzy­mał tytuł Hono­ro­wego Oby­wa­tela Mia­sta Nowego Sącza, wstę­pu­jąc tym samym do zacnego grona takich […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x