NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

20 nowych pojazdów dla sofijskiego metra

W dniu 28.09.2015 w Sofii pod­pi­sana została umowa pomię­dzy METROPOLITAN EAD i kon­sor­cjum Siemens-Newag w skład któ­rego wcho­dzą firmy: Sie­mens A.G. z sie­dzibą w Wiedniu,  […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x