NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Wygrane przetargi na przeglądy Impulsów

W ostat­nich dniach dwóch prze­woź­ni­ków, Szybka Kolej Miej­ska w War­sza­wie i Koleje Dol­no­ślą­skie,  wybrało oferty NEWAG S.A. na wyko­na­nie prze­glą­dów tech­nicz­nych pojazdów […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x