NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu

Zbi­gniew Konie­czek uho­no­ro­wany został zło­tym meda­lem Aka­de­mii Pol­skiego Suk­cesu. Kapi­tuła kon­kursu przy­znała medal Pre­ze­sowi NEWAG S.A. w uzna­niu za szcze­gólne osiągnięcia […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x