NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

NEWAG z jedyną ofertą w przetargu na dostawy 5 EZT dla Woj. Pomorskiego

W dniu dzi­siej­szym firma NEWAG S.A. jako jedyna zło­żyła ofertę w prze­targu ogło­szo­nym przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Pomor­skiego na dostawy 5 pięcioczłonowych  […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze Zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x