NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Impuls zainaugurował przejazdy odremontowaną linią kolejową Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce

12 grud­nia 2014 r.  odbyło się uro­czy­ste otwar­cie linii kole­jo­wej Kraków-Zakopane na odcinku Stryszów-Zembrzyce. Inwe­sty­cję zre­ali­zo­wała Skan­ska na zle­ce­nie Regionalnego […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x