NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Lokomotywa Griffin z TSI

Wypro­du­ko­wana w Newagu, 4-osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna E4MSU Grif­fin , otrzy­mała cer­ty­fi­kat zgod­no­ści z TSI. Insty­tut Kolej­nic­twa potwier­dził zgod­ność loko­mo­tywy Grif­fin z trzema Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Interoperacyjności […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x